FoxCapital

FoxCapital bao gồm một số thành viên đã đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ những năm 2007, thời điểm mà thị trường vốn cổ phần bắt đầu sôi động và nhận được nhiều sự chú ý.

Về tầm nhìn chung của FoxCapital từ ngày tham gia thị trường cho đến nay, chúng tôi xem thị trường chứng khoán là một cơ hội mở, thú vị & nhiều tiềm năng cho hoạt động đầu tư & phát triển kinh doanh của cá nhân, cũng như doanh nghiệp.

Liên hệ: FoxCapital - Tel: 035 601 4236.

 

TIN LIÊN QUAN