LÃI KÉP

Warren Buffett đã nói 3 điểm tạo nên sự giàu có của ông:

  • Nước Mỹ có những cơ hội tuyệt vời,
  • Nhờ có gene tốt nên ông có thể sống lâu,
  • Lãi kép.

Lãi kép hiểu đơn giản là lãi trên vốn gốc, sau khi lấy tiền lãi về tiếp tục nộp bổ sung vào vốn gốc, và tiếp tục lấy lãi trên cả vốn gốc và tiền lãi bổ sung, và cứ tuần hoàn tiếp tục như vậy qua thời gian. Điểm mấu chốt của lãi kép là thời gian và lãi suất. Với xuất phát một số tiền gốc nhỏ, trong một vài năm đầu sự khác biệt là không đáng kể, nhưng sau 20-30 năm thì số tiền mang lại có thể rất lớn so với tưởng tượng của bạn.

Trong hoạt động đầu tư, kinh doanh nói chung, lãi kép 10-30%/năm trong 50-60 năm là mục tiêu phấn đấu không ngừng nghĩ của mọi nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Cách đây vài năm, chúng tôi có gặp một khách hàng để thảo luận về đầu tư chứng khoán, họ cho rằng lãi gửi tiết kiệm được 10%/năm, thì 20%/năm từ đầu tư có đáng là bao mà lại rủi ro. Bạn có biết, với 100 triệu gửi tiết kiệm, lãi 10%/năm trong thời gian gửi là 50 năm, thì số tiền sau đó bạn nhận được là gần 12 tỷ. Còn khi bạn đầu tư, kinh doanh kiếm được lãi 20%/năm trong thời gian 50 năm, thì cũng với số vốn gốc ban đầu là 100 triệu, bạn sẽ có số tiền sau cùng là 910 tỷ.

 

 

 

TIN LIÊN QUAN