AN TOÀN VỐN

Mục tiêu lãi dài hạn của nhà đầu tư, nếu có một mục tiêu như vậy, theo chúng tôi có thể xoay quanh con số trung bình 10 - 30%/năm.

Mặc dù chúng tôi hiểu sức mạnh của lãi kép trong một thời gian dài đáng kể, thì chúng tôi lại luôn nhắc nhở bản thân trước khi thực hiện một hoạt động đầu tư, về việc đảm bảo vốn đầu tư được an toàn.

Khi vốn được triển khai tốt, thương vụ đó sẽ bao gồm: (1) khả năng thất thoát, thua lỗ sẽ rất thấp & (2) khả năng có lãi với tỷ lệ phù hợp cao. Nếu việc này được duy trì đều đặn 30 - 50 năm & hơn thế, thì sẽ tạo những gia tài, hay nói vui là tạo ra những kho báu.

Vấn đề chính của đầu tư, là chúng ta thường xuyên hoặc đôi khi, đối mặt với sai lầm, dẫn đến thua lỗ, tệ hơn cả là những thua lỗ trầm trọng. Chính những thất bại về mặt tài chính này, làm ảnh hưởng lớn đến số vốn tích lũy, xóa bỏ những thành quả nhiều năm mới tạo dựng được, thậm chí làm mất vốn gốc vĩnh viễn.

Vì vậy, đảm bảo an toàn vốn cộng với một mức lãi hợp lý trong một thời gian dài là điều chúng tôi hướng đến khi hợp tác với bất kỳ Đối Tác Đầu Tư nào. Chúng tôi tìm kiếm những khoản đầu tư (1) hứa hẹn mang lại mức lãi kép 10 - 30%/năm & (2) vốn được an toàn, rủi ro mất vốn thấp.

Khi vốn được đảm bảo an toàn, thông thường sẽ lồng sẵn trong đó yếu tố lợi nhuận, hoặc có hoặc không, nhưng chúng tôi muốn thấy cả hai cùng tồn tại trong giá cổ phiếu, điều chính yếu thúc đẩy chúng tôi đi đến một quyết định đầu tư.

Foxcapital - Tel: 035 601 4236