DỊCH VỤ ĐẦU TƯ

Đối Tác Đầu Tư là những Anh Chị có nhu cầu tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nhưng lại không có thời gian tìm hiểu, theo dõi thị trường & các công ty.

Anh Chị có thể xem xét một hình thức hợp tác như dưới đây với FoxCapital.

  1. Đối Tác Đầu Tư: Anh Chị có trách nhiệm là người góp vốn. Tổng kết hoạt động vào cuối năm hợp tác.
  2. FoxCapital: Có trách nhiệm thực hiện đầu tư, phân bổ phần vốn của Anh Chị vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chi tiết Anh Chị vui lòng liên hệ: FoxCapital - Tel: 035 601 4236.