TIẾP CẬN ĐẦU TƯ

Đầu tư trên thị trường cổ phiếu, chúng tôi quan tâm đến hai vấn đề chính:

  1. Xuất phát từ việc nghiên cứu, tìm hiểu và cả kinh nghiệm, chúng tôi hy vọng mình sẽ có được sự chắc chắn, về quan điểm riêng, rằng việc mua vào cổ phiếu, đó là một thương vụ mang tính an toàn cao, không làm mất vốn.
  2. Lời lãi trung bình hợp lý 10 - 30%/năm trong dài hạn.

FoxCapital - Tel: 035 601 4236.